Tehnologia senzorilor și monitorizarea datelor la vacile lactate

 

Senzorii care pot măsura indicatorii fiziologici, comportamentali și de producție la vacile de lapte (randamentul laptelui, temperatura, activitatea animalelor etc.) pot ajuta fermierii să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea animalelor și să identifice vacile bolnave mai devreme.

În prezent, există diferite senzori disponibili pe piață, cum ar fi sisteme de senzori pentru detectarea mastitei (de exemplu, conductivitatea electrică), detectarea estrului pentru vacile lactate, detectarea estrului pentru puști și alte sisteme de senzori (de exemplu, platforma de cântărire, senzorul de timp de ruminație, senzorul de temperatură, senzor de temperatură al laptelui etc.).

Aceste tehnologii și adoptarea lor oferă beneficii fermierilor prin monitorizarea frecventă a bovinelor de lapte, fără a perturba expresia comportamentală naturală. Implementarea acestor instrumente prin intermediul programelor controlate de computer poate deveni instrumente valoroase pentru îmbunătățirea ratelor de detectare, obținerea de informații despre nivelul de fertilitate al efectivului, îmbunătățirea rentabilității fermei și reducerea forței de muncă.

De exemplu, mastita clinică poate fi prezisă prin modificări ale conductivității electrice a laptelui matern, care să permită un tratament precoce și să limiteze semnificativ severitatea bolii. În multe cazuri, poate preveni și apariția oricăror semne vizibile de infecție.

Pe de altă parte, un sistem de monitorizare bazat pe timpul de hrănire al vacii individuale poate identifica modificările activității de hrănire. Este de așteptat ca inspecția de către fermier a vacilor lactate care își schimbă timpul mediu de hrănire în combinație cu alte sisteme de monitorizare, să conducă la depistarea mai precoce a mastitei și a estrului. Detectarea precoce și tratamentul veterinar al mastitei și al estrului este de așteptat să fie benefice atât pentru bunăstarea vacilor, cât și pentru rentabilitatea fermei.