Etapa 3

Metode de brainstorming – Rolestorming

Acest brainstorming implică un fel de joc de rol. Participanții trebuie să ia perspectiva asupra problemei unuia dintre ceilalți participanți. De exemplu, fermierul încearcă să abordeze problema din perspectivă veterinară, consilierul fermier își asumă rolul fermierului, iar veterinarul empatizează în rolul de consilier al fermei. Acest mod de brainstorming poate duce la o mai bună înțelegere reciprocă a perspectivelor celuilalt și a soluțiilor acceptabile. De asemenea, s-ar putea să vii cu idei pe care nu le-ai fi sugerat atunci când rămâneai în rolul tău obișnuit.

Contactați-ne

Site web conceput de Ammac Design Ltd.

Urmăriți-ne pe social media ...

Acest proiect a primit finanțare de la programul de cercetare și inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene în temeiul Acordului de finanțare nr. 817591