Etapa 3

Definiți-vă acțiunile SMART

Odată ce dvs. și colegii dvs. de echipă ați stabilit zonele prioritare sau problema la care să lucrați, este timpul să definiți obiectivele SMART pentru îmbunătățirea acestor probleme. Smart este un acronim de la profesia de management care înseamnă:

Specific

înseamnă că descrierea obiectivului vizează un anumit domeniu de îmbunătățire

Measurable

îmbunătățirea ar trebui să fie măsurabilă sau trebuie menționat cel puțin un indicator pentru evaluarea progresului

Aacceptabil

scopul trebuie să fie acceptabil pentru toate părțile implicate.

Realistic

scopul trebuie să fie realist pentru a-l atinge cu resursele date cu care se confruntă echipa

Tlegat de timp

intervalul de timp: începutul îmbunătățirii și momentul în care îmbunătățirea în mod ideal a fost realizată este menționat clar în descriere

Resurse:

disponibil în curând

Link-uri utile:

disponibil în curând

Contactați-ne

Site web conceput de Ammac Design Ltd.

Urmăriți-ne pe social media ...

Acest proiect a primit finanțare de la programul de cercetare și inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene în temeiul Acordului de finanțare nr. 817591