Tehnologia senzorilor

Tehnologiile senzorilor măsoară în general ceva despre un animal sau mediul lor. Aceste informații sunt introduse într-un sistem care analizează datele pentru a furniza informații fermierului sau pentru a efectua automat acțiuni corective. Pe piață există mai mulți senzori pentru, de exemplu:

  • Monitorizați temperatura, umiditatea relativă, dioxidul de carbon, amoniacul și alte măsurători ale emisiilor în carcasa animalelor.
  • Greutăți și înregistra automat măsurători de creștere
  • Măsurați temperatura corpului, ritmul cardiac și activitatea și localizarea animalelor

414 – Relația dintre bolile din perioada de tranziție și șchiopătarea, timpul de hrănire și starea corpului în perioada secetoasă (Lucrări de cercetare – Daros – 2020)

Ghid de bune practici: Tehnologii de precizie pentru animale

399 – Abordare bazată pe calculul de ceață, bazată pe învățarea automată, bazată pe date, pentru detectarea timpurie a șchiopătării la bovinele de lapte (Lucrărie de cercetare – Taneja – 2020)

398 -Instrumente tehnologice pentru detectarea infecțiilor Studii de caz cu monitorul de detresă respiratorie SOMO în fermele de porci belgiene (Lucrărie de cercetare – Cui – 2019)

228 Detectarea timpurie a șchiopătării prin învățarea automată de către Institutul de Tehnologie Waterford ENGS Dairy University of Strathclyde Herdsy (Inovație în industrie)

Utilizarea imaginii termice pentru diagnosticarea șchiopătării

Monitorizarea parametrilor microclimatului în fermele de lapte

Beneficiile pentru sănătate ale monitorizării ruminelor

Tehnologia senzorilor și monitorizarea datelor la vacile lactate

Monitorizarea sănătății în timp real la porci

Contactați-ne

Site web conceput de Ammac Design Ltd.

Urmăriți-ne pe social media ...

Acest proiect a primit finanțare de la programul de cercetare și inovare Horizon 2020 al Uniunii Europene în temeiul Acordului de finanțare nr. 817591