Resurse

11 PULSE by ITAVI (Instrumente și liste de verificare)

Grup(e) de impact semnificativ: Biosecuritate
Specii vizate: păsări de curte;
Rezumat: PULSE, un instrument creat de ITAVI în Franța:
Aplicarea măsurilor de biosecuritate în creșterea animalelor are ca scop prevenirea sau limitarea introducerii,
circulaţia şi diseminarea contaminanţilor. Pentru a ajuta fermierii să evalueze conformitatea agriculturii lor
sisteme și practici, a fost construit un instrument de autoevaluare a biosecurității, care include toate cele așteptate
recomandări. A fost conceput ca un instrument de progres, făcând posibilă țintirea punctelor care urmează să fie
îmbunătățite pe termen scurt sau mediu și propunând modalități de îmbunătățire care să fie discutate, în comun
cu supraveghere tehnică.
Scopul acestui instrument este de a sprijini producătorii în implementarea procedurilor de biosecuritate și de a
menține vigilența pe termen lung.
11 InstrumenteListe de verificare – PULSE by ITAVI
Unde găsiți materialul original: (în franceză;)
https://www.itavi.asso.fr/content/jevalue-la-biosecurite-sur-mon-exploitation-de-volailles-plein-air;
Țara: Franța;